Aktualności

O nas

Jako fundacja Autism Team specjalizujemy się m. in w szkoleniach, warsztatach, w organizacja spotkań z samorzecznikami i innych formach aktywności dydatktycznej oraz wspierając codzienne funkcjonowanie osób autystycznych, ich rodzin i opiekunów.

Klub Świadomiej Młodzieży

„Autyzm? Od tego mam zalety!” Jak mówi nasz najmłodszy i najbardziej znany polski samorzecznik – Janek Gawroński. To inicjator i założyciel Klubu Świadomej Młodzieży.

Szkolenia

Oferujemy paletę tematycznych, autorskich szkoleń i prelekcji m.in. dla rad pedagogicznych, zespołów pracowniczych, służb państwowych, ośrodków zdrowia, placówek edukacyjnych.

Klub Świadomych Rodziców

Miejsce i przestrzeń „zaopiekowania” rodziców, opiekunów. To wspólna, jak dbać również o swoje potrzeby i znajdować siłę na kolejne wyzwania codzienności.

Warsztaty

Szukajcie na naszym profilu na Facebook ogłoszeń o cyklach autorskich warsztatów zaprojektowanych na miarę potrzeb każdej grupy odbiorców.

Artegracja

Pracownia Form Wizualnych prowadzona przez utalentowanego i nagradzanego artystę fotografa – Michała Awina. Na FB informacje o warsztatach i sesjach.

Promocja samorzecznictwa

„Jestem – Mogę – Będę!” to cykl warsztatów obejmujących indywidualne i grupowe wsparcie, włączanie różnorodnej społeczności w aktywności i idee przyświecające działaniom na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Społeczne Pogotowie Interwencyjne

Wsparcie w labiryntach systemowych  dla osób w spektrum autyzmu i członków ich rodzin. Orzecznictwo, edukacja włączająca, sprawy socjalno-bytowe, akty dyskryminacji.

Zdjęcia

Kim jesteśmy

play

Dlaczego potrzebujemy wsparcia darczyńców

Naszą działalność fundacyjną zarejestrowaliśmy w lutym 2019 roku. Możliwość uzyskiwania wpływów z 1% czyli tzw. status OPP – fundacja dostaje po ponad dwuletniej działalności.

Do tego czasu tylko Ty i Twoje darowizny pomagają osiągać nasze cele statutowe czyli m. in.: szeroko pojętą pomoc i wsparcie dla osób w spektrum autyzmu, ich rodzin, dla innych osób z niepełnosprawnościami.

Przekazując nawet drobną kwotę na numer konta dedykowany dla darczyńców:

mBank: 50 1140 2004 0000 3502 7858 6031

Napisz do nas i zapytaj czego nie wiesz o autyzmie: info@autismteam.pl