pre Loader

O NAS


Idea Fundacji Autism Team powstała w 2016 r. Od tego czasu zespół społeczników i przyjaciół działa nieprzerwanie na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Prowadzimy działania mające na celu łamanie barier i stereotypów, zapewniamy oraz wdrażamy szeroko pojętą inkluzję społeczną. Swoją misję realizujemy wspierając i wzmacniając wagę samostanowienia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w spektrum autyzmu lub/oraz z niepełnosprawnościami – w rolach „Self-Advocacy”/Samorzeczników. Edukujemy, podnosimy świadomość społeczną oraz wpływamy na poprawę jakości życia osób w spektrum autyzmu, z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów.

Cele statutowe realizujemy na wielu płaszczyznach. Współpracujemy na szczeblu wojewódzkim i miejskim w szeroko rozumianym obszarze inkluzji osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Oferujemy bezpośrednie wsparcie terapeutyczne oraz świadczymy bezpłatną pomoc w ramach Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. Od 2020 r. prowadzimy Klub Świadomej Młodzieży, skupiający osoby w spektrum autyzmu wchodzące w dorosłość. Pasje klubowiczów rozwijamy w przestrzeniach wewnętrznej sekcji fundacji – Artegracja. Rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami wspieramy w ramach Klubu Świadomych Rodziców. Prowadzimy kampanie społeczne oraz aktywnie działamy w przestrzeniach rzeczniczych. Szkolimy, „warsztatujemy” w obszarze wsparcia całych rodzin oraz edukacji włączającej uczennice i uczniów w spektrum autyzmu z własnymi potrzebami edukacyjnymi. Na stałe współpracujemy z wieloma instytucjami kultury m.in. w ramach projektu “Biblioteka dla każdego”.

Kadra współtworząca naszą fundację to społecznicy i wolontariusze – osoby w spektrum autyzmu, ich rodziny, eksperci i terapeuci z wieloletnim doświadczeniem. Tworzymy koalicję organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu. Wspólnie lub indywidualnie inicjujemy, organizujemy i prowadzimy projekty oraz kampanie społeczne, którym towarzyszą duże wydarzenia medialne mające na celu pełną inkluzję oraz podniesienie jakości życia osób w spektrum autyzmu. Najważniejsze z nich to:

  • JESTEM.MOGĘ.BĘDĘ – inicjatywa mająca na celu promocję samorzecznictwa oraz podkreślenie wagi głosu osób w spektrum autyzmu w Łodzi.
    Prowadzona jest dzięki współfinansowaniu Urzędu Miasta Łodzi.
  • Wydanie wirtualnego kalendarza promującego neuroróżnorodność w mieście Łodzi.
  • „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” – zabiegające o tworzenie małych specjalistycznych środowiskowych domów samopomocy D i E dla osób z autyzmem oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • W ramach kampanii społecznej z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – dążenie do realnej zmiany prawa i poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin.
  • Innowacja społeczna – KLUB ŚWIADOMEJ MŁODZIEŻY – praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu. Działanie realizowane w ramach GENERATORA DOSTĘPNOŚCI.
  • Coroczna kampania społeczna „Szkoła przyjazna dla autyzmu”.

Pomagamy i wspieramy tak, jak to sobie wymarzyliśmy.

 

Zespół Fundacji Autism Team