pre Loader

Współpraca


Fundacja Autism Team, realizując swoje cele statutowe, szczególną uwagę zwraca na wielopłaszczyznową współpracę z różnymi podmiotami na szczeblu krajowym oraz lokalnym.

Jednym z kluczowych partnerów naszych działań jest Rzecznik Praw Obywatelskich, patronującykampaniom społecznym „Szkoła przyjazna dla autyzmu” i „STOP przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu”. Pośród innych realizowanych wspólnie przedsięwzięć wartym uwagi jest cykl warsztatów zorganizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”, których inspiracją było spotkanie „Samorzecznicy u Rzecznika” w marcu 2022 r.

Od pierwszych chwil swojej kadencji aktywnie wspiera nas Rzeczniczka Praw Dziecka mec. Monika Horna-Cieślak. Wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych działań było mianowanie Jana Gawrońskiego – inicjatora i koordynatora Klubu Świadomej Młodzieży – na stanowisko Społecznego Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka.

Wiele naszych działań mogliśmy zrealizować także dzięki wsparciu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Współpracujemy z instytucjami samorządowymi na szczeblu wojewódzkim i miejskim w szeroko rozumianym obszarze inkluzji osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Wśród samorządowców wspierających aktywnie nasze działania są m.in. Agata Kobylińska – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. dzieci i młodzieży, Monika Dolik – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Katarzyna Tręda-Pisera – Rzeczniczka Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Łodzi, Eliza Gaust – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. równego traktowania, Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, a także wielu łódzkich radnych, których głosami w kwietniu 2023 r. udało się znieść w Łódzkich szkołach punktową ocenę z zachowania.

Naszymi partnerami są także uczelnie wyższe i inne instytucje oświatowe z całej Polski. Od kilku lat współpracujemy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetem WSB „Merito”, Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Millenium”. Patronujemy i współorganizujemy konferencje naukowe i seminaria, bierzemy aktywny udział w konsultacjach i debatach, prowadzimy szkolenia specjalistyczne i Lekcje Różnorodności.

Nasze profesjonalne działania dostrzega i wspiera wiele instytucji kultury. Biblioteka Miejska w Łodzi zaprosiła nas do projektu “Biblioteka dla każdego”, a jej przyjazne przestrzenie są zawsze otwarte na nasze aktywności. Z równie życzliwym przyjęciem spotkaliśmy się w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi oraz w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Łodzi, będących inicjatorami przybliżenia naszej młodzieży najpiękniejszych zakątków Łodzi i regionu oraz umożliwiających im rozwijanie i realizowanie swoich pasji.

W realizacji naszych kampanii społecznych wspierają nas m.in. MPK-Łódź Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz SKM Trójmiasto i SKM: Warszawska Szybka Kolej Miejska. Dzięki ich pośrednictwu nasz przekaz może dotrzeć także do licznej grupy pasażerów korzystających ze środków transportu publicznego.

Ważnym sektorem współpracy są dla nas inne organizacje pozarządowe. Jesteśmy członkiem inicjatywy Koalicji Organizacji Poradniczych oraz działamy w ramach Inicjatywy Obywatelskiej „Chcemy całego życia” oraz Inicjatywy Obywatelskiej „NASZ RZECZNIK” W swoich działaniach łączymy siły i wymieniamy doświadczenia z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem, a także edukacji w tym zakresie. Wśród nich są m.in. Fundacja „Pomerdało mi się” z Lekaszyna, Fundacja „Pro Aperte” z Kutna, Fundacja „Pasja Rozwoju w Tychach”, Fundacja „ALEKlasa”, Fundacja „Artonomia”, Fundacja „Sawanci”, Fundacja „Autika”, Fundacja „Sentivenio”,  Fundacja „Zakręceni Czytaniem” działająca przy łódzkiej Księgarni „Ossolineum”, Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a, Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” Oddział w Łodzi, Sekcja Praw Dziecka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. 

Nieocenione wsparcie otrzymujemy ze strony indywidualnych ekspertów z różnych dziedzin. Naszymi przyjaciółmi są mec. Monika Horna-Cieślak, Marta Szymczyk – Nieszablonowa Pedagożka, Marcin Matych – Dr Nerwica, Tomasz Bilicki – psychoterapeuta i interwent kryzysowy, Aleksandra Dulas – edukatorka i terapeutka, Justyna Suchecka-Jadczak – dziennikarka i  autorka książek, Anna Gmiterek-Zabłocka – dziennikarka radia TOK FM i wielu innych, Współpracujemy z ponad 100 społecznikami, działającymi na rzecz wzrostu świadomości i akceptacji spektrum autyzmu.

Wspólnie o wiele łatwiej zmienić otaczający nas świat…

Fundacja Autism Team jest otwarta na współpracę z różnymi organizacjami, instytucjami, a także firmami czy osobami prywatnymi.

 

W przypadku zainteresowania współpracą z fundacją, także w zakresie przeprowadzenia badań naukowych (w tym ankiety, wywiady ect.), prosimy o przesłanie oferty na adres:


Magdalena Pawlak

Koordynatorka ds. współpracy i promocji

W celu usprawnienia korespondencji w temacie wiadomości prosimy podać dopisek:
„Oferta współpracy”, natomiast w treści krótki opis pomysłu/wydarzenia wraz z wyszczególnieniem oczekiwanej przez Państwa formy zaangażowania ze strony Fundacji.

W przypadku współpracy w zakresie badań naukowych w treści wiadomości prosimy dodatkowo o podanie:
  • wydziału wraz z nazwą uczelni, kierunku, stopnia i roku studiów;
  • tematu pracy naukowej oraz danych promotora (imię nazwisko, tytuł);
  • mile widziane są też informacje o dodatkowej działalności np. w kołach naukowych, wolontariacie, publikacjach ect.

PARTNERZY