pre Loader

Klub Świadomej Młodzieży

Pierwszy w Polsce Klub Świadomej Młodzieży w spektrum autyzmu, w skrócie KŚM został zainicjowany przez Janka Gawrońskiego 17 letniego samorzecznika w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi blisko dwa lata temu. Działa pod czujnymi skrzydłami Fundacji Autism Team.

Zrzesza różnorodnych młodych ludzi w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy działają wspólnie w ważnych sprawach dla siebie i swojego środowiska. Celem młodych samorzeczników jest podnoszenie świadomości o spektrum autyzmu za pomocą własnych mocnych stron, pokonywanie barier i budowanie społeczności, która chce zmieniać świat na lepsze. KŚM podejmuje interwencje, inicjuje kampanie społeczne, prowadzi działania rzecznicze na miarę swoich możliwości i przy wsparciu rodziców, ekspertów i specjalistów; wspólnie budujemy przestrzenie do wolności byciu sobą.

Rozwiązania proponowane w ramach działań Klubu Świadomej Młodzieży zapobiegają wykluczeniu społecznemu osobom w spektrum autyzmu oraz umożliwiają im pracę nad swoim potencjałem w oparciu o mocne strony.

 

Aktualnie Klub działa w Łodzi i Włocławku oraz w Kutnie – koordynowany przez Fundację Pro Aperte i skupia ponad 120 dzieci i młodzieży w spektrum.

Kontakt do Klubu Świadomej Młodzieży:


Jan Gawroński

Koordynator Klubu Świadomej Młodzieży

Odwiedź nas na Facebooku:


Zobacz nasz profil KŚM na facebooku

PARTNERZY