pre Loader

Klub Świadomego Juniora


Klub Świadomego Juniora został zainspirowany przez działalność Klubu Świadomej Młodzieży istniejącego przy Fundacji Autism Team w Łodzi. Adresowany jest do dzieci w wieku 6-8 lat. Ideą KŚJ jest rozwijanie samoświadomości, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz przygotowanie Juniorów i Juniorek rozwijających się w spektrum autyzmu do samorzecznictwa w przyszłości.

Spotkania mają na celu rozwój oparty na akceptacji, z poszanowaniem i zrozumieniem neuroróżnorodności. Odbywają się w bezpiecznej przestrzeni, gdzie wszyscy mogą czuć się dobrze będąc sobą i ze sobą po swojemu, jednocześnie rozwijając swoje skrzydła, talenty i pasje w przyjaznym sensorycznie środowisku. Podczas spotkań, poprzez różne formy aktywności, rozwijane są kompetencje społeczne i emocjonalne, w tym umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji, współpracy w grupie, rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, określania i zaspokajania własnych potrzeb, reagowania w sytuacjach trudnych, stawiania granic, nauka różnych technik relaksacji itp.

W KŚJ to Juniorzy i Juniorki w dużej mierze decydują o przebiegu spotkania, ucząc się przy tym wyrażania swojego zdania i poglądów z poszanowaniem siebie i innych osób. Uczestnicy już od najmłodszych lat poznają i uczą się swoich praw, by móc o siebie zadbać w przyszłości, przygotowując się tym samym do samorzecznictwa i samostanowienia o sobie w dalszych latach swojego życia.

Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie najmłodszych osób w spektrum autyzmu, by mogły godnie i bezpiecznie żyć, decydować o sobie oraz umieć rozpoznać i odpowiednio reagować na kierowane w ich stronę przejawy agresji ze strony rówieśników oraz osób dorosłych. To wszystko składa się na zapewnienie dzieciom w spektrum autyzmu startu w bezpieczną młodość i lepszą przyszłość.

 

Kontakt do Klubu Świadomego Juniora:


Maja Zabolska

Koordynatorka Klubu Świadomego Juniora

PARTNERZY