pre Loader

Społeczne Pogotowie Interwencyjne


Społeczne Pogotowie Interwencyjne świadczy bezpłatną pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Jego inicjatorką, a także wieloletnią koordynatorką i ekspertką jest Sylwia Kowalska, która wspólnie
z zespołem społeczników i społeczniczek – działa codziennie, niezależnie od projektów, politycznych wiatrów,
a nawet pory dnia.

Społeczne Pogotowie Interwencyjne obecnie podejmuje od kilkudziesięciu do ponad stu interwencji miesięcznie, których głównym celem jest zapobieganie łamaniu praw osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w spektrum autyzmu.
Działania Społecznego Pogotowia Interwencyjnego obejmują szeroki zakres spraw, wśród których dominują kwestie:

socjalno-bytowe

mediacji

formalno-urzędowe

z zakresu dyskryminacji i przemocy

edukacji uczniów w spektrum autyzmu

informacyjno-doradcze

Poprzez swoje działania Społeczne Pogotowie Interwencyjne upowszechnia fachową wiedzę o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz zwraca uwagę na konieczność dostosowywania szeroko rozumianego systemu wsparcia do rzeczywistych potrzeb tych osób, a także monitoruje ich aktualne problemy.

Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ ZGŁASZANYCH SPRAW, OBSŁUGUJEMY JE W KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

Sprawy można zgłaszać na:

Indywidualne Konsultacje Rodzicielskie umawiać można pod adresem:


Sylwia Kowalska

Koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego

Nie pobieramy opłat, ale chętnie przyjmujemy darowizny na cele statutowe fundacji, które pozwalają nam działać tak jak to sobie wymarzyliśmy.

PARTNERZY