pre Loader

Wolontariat


Wolontariat stanowi jeden z filarów działalności Fundacji Autism Team.

Bierzemy aktywny udział w spotkaniach i warsztatach Klubu Świadomej Młodzieży wspierając ich uczestników oraz prowadzących. Współpracujemy z pozostałymi sekcjami. Wspólnie z Klubem Świadomych Rodziców organizujemy urodziny, wyjazdy i wyjścia w różne ciekawe miejsca m.in. muzea, kina, biblioteki, zoo, galerie. W ten sposób sprawdzamy, czy i w jakim zakresie są one dostępne dla osób z autyzmem, a także zapewniamy inkluzję na niwie społeczno-kulturalnej.

Włączamy się w liczne akcje społeczne organizowane przez członków KŚM, szczególnie w kluczowe kampanie:

  • „Szkoła przyjazna dla autyzmu”,
  • „Stop przemocy”,
  • „Jestem, Mogę, Będę”.

Spędzamy razem czas poznając różnorodność, jaką prezentuje nam autystyczny świat. Ciekawi ludzie, pełni pasji, szczerzy i otwarci potrzebują tylko czasu i uważności, żeby rozwijać się we własnym tempie i żyć po swojemu w społeczeństwie, które nie zawsze im to ułatwia. Chcemy, żeby byli szczęśliwi, mogli brać czynny i świadomy udział w swoim życiu. Jako wolontariusze robimy wszystko, aby ich w tym wspierać.

Będąc wolontariuszkami i wolontariuszami w Fundacji uczestniczymy w dedykowanych nam spotkaniach w temacie spektrum autyzmu, a także prowadzimy własne warsztaty i zajęcia oparte na zdobytych już doświadczeniach. Reprezentujemy Fundację podczas ważnych wydarzeń m.in. uczestniczyliśmy w 19. Krajowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland (21-25 sierpnia 2023 r.), na którym reprezentowała nas Sandra Błachowicz.

 

Zachęcamy osoby otwarte, empatyczne, z dużą cierpliwością i chęcią poznania tego kolorowego świata do zgłoszenia się jako wolontariuszka i wolontariusz do naszej Fundacji.

 

Kontakt:


Sandra Błachowicz

Koordynatorka ds. wolontariatu

PARTNERZY