pre Loader

Powołana na Rzeczniczkę Praw Dziecka mecenas Monika-Horna Cieślak w swojej działalności zawodowej i społecznej specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Od dłuższego czasu aktywnie wspiera również działania naszej Fundacji. W czerwcu ubiegłego roku była inicjatorką wizyty przedstawicieli Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sejmie. Podczas tego spotkania zostały poruszone ważne dla nas kwestie związane m.in. z przemocą wobec dzieci i młodzieży oraz łamaniem praw dziecka, dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniem wykluczeniu, a także koniecznością większej partycypacji samorzeczników w procesie tworzenia prawa, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Spraw zasygnalizowanych wówczas przez młodzież było tak wiele, że znacznie przekroczyliśmy czas przeznaczony na spotkanie, a wywołane tematy nie w pełni zostały wyczerpane, dając tym samym okazję do kolejnych spotkań. 

Jesienią przyszła Rzeczniczka Praw Dziecka odwiedziła nas w Łodzi. Podczas kolejnych spotkań w siedzibie naszej Fundacji przybliżyła nam specyfikę pracy adwokata, a także kontynuowaliśmy dyskusję nad zagadnieniami poruszanymi podczas rozmów w Warszawie. 

Znając otwartość i wrażliwość Moniki Horny-Cieślak na problemy młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami bez wahania i z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w kampanię popierającą jej kandydaturę na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Działania podejmowane w tym czasie były dla naszej młodzieży oraz rodziców bezcennym doświadczeniem na różnych płaszczyznach – od działań formalnych związanych z wysyłaniem pism i e-maili wyrażających poparcie dla kandydatki, poprzez reprezentowanie Fundacji podczas wysłuchań na komisjach sejmowych, po kontakty z mediami. 

Wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć było mianowanie Jana Gawrońskiego – inicjatora i koordynatora Klubu Świadomej Młodzieży – na nowoutworzone stanowisko Społecznego Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka w dniu 20 grudnia 2023 r. Mimo upływu zaledwie kilku tygodni od tego wydarzenia Rzecznicy mają na koncie już pierwsze sukcesy, do których możemy zaliczyć wstrzymanie zarządzenia prezesa NFZ ograniczającego dostęp do konsultacji i terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu.