pre Loader

Spotkanie z prof. Tonym Attwood’em – Obrady I Okrągłego Stołu Samorzeczniczego KŚM

Spotkanie z prof. Tonym Attwood’em – Obrady I Okrągłego Stołu Samorzeczniczego KŚM Tegoroczny Dzień Dziecka był dla naszej młodzieży wyjątkowym czasem. W tym dniu odbyły się w Warszawie długo wyczekiwane obrady I Okrągłego Stołu Samorzeczniczego zainicjowane przez samorzeczników z Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team. Wydarzenie, objęte honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak, zostało realizowane w ramach projektu pt. “KŚM – inkluzja NIE iluzja. Partycypacja. Obywatelskość. Samostanowienie”, we współpracy z Fundacją AleKlasa. Honorowym gościem spotkania, zaproszonym do Polski

Nasi samorzecznicy ekspertami w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Nasi samorzecznicy ekspertami w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 15 lutego wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazywana „Ustawą Kamilka” upamiętniającą ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku stosowania wobec niego przemocy domowej. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Ważnym elementem ustawy jest także poprawa systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych. W działaniach związanych z ostatnim z wymienionych zagadnień szczególna rola przypadła samorzecznikom reprezentującym

„Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami”

„Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami” Wydarzenie przygotowane we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 30 stycznia 2024 r. W ramach rozwijającej się dynamicznie współpracy Fundacji Autism Team oraz Klubu Świadomej Młodzieży z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 30 stycznia w łódzkiej Fabryce Aktywności Miejskiej odbyły się warsztaty „Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie zorganizowane przy współudziale Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zgromadziło także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych działających na

Razem zmienimy ten świat! – Rzeczniczka Praw Dziecka – Monika Horna-Cieślak.

Powołana na Rzeczniczkę Praw Dziecka mecenas Monika-Horna Cieślak w swojej działalności zawodowej i społecznej specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Od dłuższego czasu aktywnie wspiera również działania naszej Fundacji. W czerwcu ubiegłego roku była inicjatorką wizyty przedstawicieli Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sejmie. Podczas tego spotkania zostały poruszone ważne dla nas kwestie związane m.in. z przemocą wobec dzieci i młodzieży oraz łamaniem praw dziecka, dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniem wykluczeniu,