pre Loader

Jan Gawroński – Społeczny Zastępca Rzecznika Praw Dziecka będzie reprezentować Polskę na forum ONZ! 

RPD Monika Horna-Cieślak przypomina: już dziś, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2 kwietnia, Jan Gawroński – Społeczny Zastępca Rzecznika Praw Dziecka będzie reprezentować Polskę na forum ONZ!  “Jestem taka dumna z Janka” – pisze Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.  “W tym roku obchodom święta towarzyszy hasło „Moving from Surviving to Thriving: Autistic individuals share regional perspectives”. Janek weźmie udział w panelu europejskim i będzie mówił o potrzebie akceptacji, zrozumienia, podmiotowego traktowania i prawa do bezpiecznej przyszłości. Obchody organizuje Departament Komunikacji Sekretariatu ONZ we

Nasi samorzecznicy ekspertami w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Nasi samorzecznicy ekspertami w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 15 lutego wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazywana „Ustawą Kamilka” upamiętniającą ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku stosowania wobec niego przemocy domowej. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Ważnym elementem ustawy jest także poprawa systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych. W działaniach związanych z ostatnim z wymienionych zagadnień szczególna rola przypadła samorzecznikom reprezentującym

„Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami”

„Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami” Wydarzenie przygotowane we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 30 stycznia 2024 r. W ramach rozwijającej się dynamicznie współpracy Fundacji Autism Team oraz Klubu Świadomej Młodzieży z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 30 stycznia w łódzkiej Fabryce Aktywności Miejskiej odbyły się warsztaty „Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie zorganizowane przy współudziale Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zgromadziło także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych działających na

Razem zmienimy ten świat! – Rzeczniczka Praw Dziecka – Monika Horna-Cieślak.

Powołana na Rzeczniczkę Praw Dziecka mecenas Monika-Horna Cieślak w swojej działalności zawodowej i społecznej specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Od dłuższego czasu aktywnie wspiera również działania naszej Fundacji. W czerwcu ubiegłego roku była inicjatorką wizyty przedstawicieli Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sejmie. Podczas tego spotkania zostały poruszone ważne dla nas kwestie związane m.in. z przemocą wobec dzieci i młodzieży oraz łamaniem praw dziecka, dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniem wykluczeniu,