pre Loader

Jan Gawroński został powołany na społecznego zastępcę nowej rzeczniczki praw dziecka. — To osoba, która ma niesamowity umysł i piękne serce — przedstawiła swojego nowego współpracownika Monika Horna-Cieślak. Jest to pierwszy taki przypadek w historii, ponieważ do tej pory rzecznicy praw dziecka nie powoływali swoich społecznych zastępców.

— Dla mnie to jest zaszczyt objąć urząd społecznego zastępcy rzecznika praw dziecka. Cieszę się, że pani rzecznik dotrzymała słowa. To świadczy o tym, że chce ona współpracować z ludźmi młodymi i że to oni będą współtworzyli ten urząd — mówił w czasie konferencji Jan Gawroński.

Podkreślał, że jest społecznikiem już od 12. roku życia. Na co dzień działa w Fundacji Autyzm Team, inicjatywie obywatelskiej, która współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest również koordynatorem pierwszego w Polsce Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autyzm Team.

Jako przykłady wymieniał m.in. powołanie Społecznej Rady Dzieci i Młodzieży składającej się głównie z młodzieżowych doradców społecznych, zmiany legislacyjne ułatwiające młodym ludziom walkę o ich prawa, czy zmianę powszechnego systemu oceniania.

Ja chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę, że są tutaj wszystkie osoby młode, które towarzyszą mi od samego początku. Współpracujemy od wielu lat. Właśnie te osoby również będą moimi społecznymi doradcami i cieszę się, że razem będziemy tworzyć ten urząd — podsumowała Monika Horna-Cieślak.

Autorzy: KMK
Źródło: media