pre Loader

Nasi samorzecznicy ekspertami w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

Nasi samorzecznicy ekspertami w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 15 lutego wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazywana „Ustawą Kamilka” upamiętniającą ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku stosowania wobec niego przemocy domowej. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Ważnym elementem ustawy jest także poprawa systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych. W działaniach związanych z ostatnim z wymienionych zagadnień szczególna rola przypadła samorzecznikom reprezentującym