pre Loader

„Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami”

„Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami” Wydarzenie przygotowane we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 30 stycznia 2024 r. W ramach rozwijającej się dynamicznie współpracy Fundacji Autism Team oraz Klubu Świadomej Młodzieży z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 30 stycznia w łódzkiej Fabryce Aktywności Miejskiej odbyły się warsztaty „Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie zorganizowane przy współudziale Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zgromadziło także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych działających na