pre Loader

Artegracja

Artegracja, jako sekcja artystyczna Fundacji Autism TEAM otwiera drzwi na kreatywną twórczość osób
w spektrum autyzmu, wzmacnia i promuje talenty, prowadzi warsztaty rozwijające postrzeganie form wizualnych.
Skupia się na interpretacji oraz ekspresji artystycznej związanej z emocjami i autoreferencją osób
w spektrum autyzmu. Współtworzy materiały na potrzeby kampanii społecznych fundacji.

PARTNERZY