WARSZTATY I SZKOLENIA

Naszą specjalnością są unikalne w formie i treści – warsztaty i szkolenia.

Oferujemy paletę tematycznych, autorskich szkoleń i prelekcji m. in. dla rad pedagogicznych, zespołów pracowniczych, służb państwowych, ośrodków zdrowia, placówek edukacyjnych – wraz z konsultacjami. To również warsztaty dla rodziców, opiekunów i osób w spektrum autyzmu; tematyczne spotkania autorskie; indywidualne spotkania mediacyjne i interwencyjne; konferencje naukowe; projekty i działania – szkoleniowe i naukowe. W każdym z powyższych obszarów mówimy o spektrum autyzmu z perspektywy osób w spektrum oraz rodziców i specjalistów. Zapraszamy do udziału!