Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO
Fundacja Autism Team
info@autismteam.edu.pl
Data wprowadzenia: 02/ 01/ 2019r.
Wersja: 2.0
Data aktualizacji: 29.06.2021r.
Opracował: Zarząd Fundacji Autism Team, Łódź
Zatwierdził: Prezes Fundacji Autism Team, Łódź

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://autismteam.pl

Czy i jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego

Nie zbieramy żadnych danych osobowych od użytkowników i odwiedzających witrynę. Nie gromadzimy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, preferencje dotyczące konta osobistego; danych transakcyjnych, takich jak informacje o zakupie; i danych technicznych, takich jak informacje o plikach cookie oraz wrażliwych danych osobistych.

Dane osobiste nie są tworzone wyłącznie podczas interakcji użytkownika z naszą witryną. Dane są również generowane jako efekty uboczne procesów technicznych takich jak formularze kontaktowe, komentarze, ciasteczka, systemy statystyk czy osadzone materiały ze stron zewnętrznych.

Domyślnie autismTEAM nie zbiera żadnych danych osobistych o odwiedzających. Część wtyczek z bazy WordPress może jednak zbierać dodatkowe dane osobiste.

Komentarze

Gdy uruchomimy opcję komentowania, a odwiedzający witrynę zostawi komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/ Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy będzie widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Domyślnie nasza witryna nie zawiera formularza kontaktowego, czyli żadne dane osobiste nie są przechwytywane, ani nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Ciasteczka

Nie posiadamy opcji zakładania kont oraz zalogowania się na tej witrynie, więc nie tworzymy tymczasowych ciasteczek na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Korzystamy z darmowej wtyczki WordPress, która zgodnie z wymogami powiadamia o tymczasowych plikach koniecznych do poprawnego funkcjonowania strony oraz przepisów i regulacji prawnych. 

Jeśli po uruchomieniu przez nas opcji komentowania zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

W podsekcji należy wspomnieć jakie narzędzie jest używane do analityki, jak użytkownicy mogą zrezygnować ze śledzenia aktywności oraz link do polityki prywatności dostawcy usług analitycznych, jeśli jakaś usługa jest używana.

Domyślnie nasza witryna ani WordPress nie zbierają żadnych danych analitycznych, natomiast jakiś zakres anonimowych danych analitycznych zbiera wielu dostawców usług hostingowych. W razie zainstalowania przez nas wtyczki obsługującej statystyki odwiedzin – zamieścimy tutaj stosowne informacje odnośnie tej wtyczki.

Czy i z kim dzielimy się danymi

Domyślnie nasz witryna ani WordPress nie udostępniają żadnych danych osobistych.

Jeśli nawiążemy współpracę z jakimkolwiek zewnętrznym podmiotem, którym udostępniane są dane witryny, włączając w to wspólników, serwisy oparte na chmurze, dostawców usług płatniczych i zewnętrznych dostawców usług, niezwłocznie określimy zakres informacji i powód ich przekazywania oraz dodamy odnośniki do ich własnych stron polityki prywatności.

Czy i jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz (po uruchomieniu przez nas opcji komentowania), jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Administratorzy strony również będą mogli przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli (po uruchomieniu przez nas opcji komentowania) dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Nie przesyłamy danych z naszej witryny poza Unię Europejską. Takie przypadki mogą jednak obejmować naszego dostawcę hostingu, usługi przechowywania danych w chmurze oraz inne usługi firm trzecich. Europejskie przepisy o ochronie danych nakładają obowiązek traktowania ochrony danych dotyczących mieszkańców Europy przesyłanych poza obszar Unii Europejskiej z taką samą dbałością jakby były w Europie. Do wglądu odnośnik do polityki prywatności naszego dostawcy hostingu, który dba o spełnianie tych standardów https://regulaminy.home.pl/polityka-prywatnosci-homepl.pdf

Ewentualne komentarze gości mogą być też sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Nie gromadzimy danych ani nie udostępniamy możliwości metody kontaktu za pomocą naszej witryny.

Informacje dodatkowe

Nasza witryna internetowa pełni rolę wyłącznie rolę informacyjną, jako strona organizacji pożytku publicznego i nie jest wykorzystywana komercyjnie. Nie dotyczy nas więc bardziej złożone gromadzenie i przetwarzanie danych osobistych.

Jak chronimy twoje dane?

Profilaktycznie podjęliśmy preferencyjne środki w celu ochrony potencjalnych danych użytkownika, obejmujące środki techniczne – takie jak szyfrowanie „ssl” – certyfikowane u dostawcy usługi hostingu https://home.pl/ dla naszej witryny.

Czy mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Ponieważ nie gromadzimy żadnych danych osobowych, nie obowiązują nas procedury reagowania przy naruszeniach prywatności danych, zarówno potencjalnych jak i rzeczywistych, takie jak wewnętrzne systemy raportowania, mechanizmy kontaktowe, etc.

Czy otrzymujemy dane od stron trzecich

Jeśli nasza witryna internetowa będzie otrzymywała dane dotyczące użytkowników od stron trzecich, w tym od reklamodawców, niezwłocznie zawrzemy taka informację w oświadczeniu o prywatności, w części dotyczącej danych stron trzecich.

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Autism Team, 91-303 Łódź, ul. Zgierska 110/ 120/ 121
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@autismteam.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wynikających z zadań statutowych Fundacji,
  2. wynikających z przepisów prawa a zwłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r., w tym zwłaszcza dla prowadzenia zajęć zgodnie z działalnością statutową, realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), dokumentowania przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  3. wykonania łączącej strony umowy zakresie wskazanym w pkt. 2

  przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację może być niekiedy dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcą danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
  2. uprawnione podmioty dostarczające Fundacji obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
  3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia i projekty edukacyjne, w których uczeń bierze udział.
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO,
  6. jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. W Fundacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące danych osobowych nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane są przetwarzane.
  2. Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia.